Rådgivning

Rådgivning for Bærekraftig utvikling

Vår rådgivning starter med en uforpliktende samtale om dine behov. I denne samtalen blir vi enige om hvordan vi best kan hjelpe deg, og hvor mye involvering du ønsker fra oss.

 • Timebasert rådgivning for deg som ønsker å gå i dybden, eller som ønsker at vi skal ivareta en bestemt oppgave over tid.
 • Prosess basert rådgivning for deg som har et visst mål du ønsker å oppnå eller en viss prosess du ønsker å gjennomføre. Vi blir enige om prosess og tidsramme, og hvor mye du ønsker å gjøre selv, og hva vi skal gjøre.
 • Mentorpakke – for deg som ønsker å gjøre det meste selv, men ønsker litt veiledning og støtte på veien. Vi avtaler et visst antall timer innenfor en tidsramme som passer deg.
 • Hvis du trenger spisskompetanse eller ekspertise på områder vi ikke umiddelbart kan dekke, så hjelper vi deg selvsagt med å finne noen gjennom våre nettverk.

Våre fagområder

 • Økologisk økonomi

 • Regenerativ økonomi

 • Permakultur

 • Økosystem tjenester og naturbaserte løsninger

 • FN´s bærekraftsmål

 • Miljøsertifisering og miljømerking

 • Biomimicry

 • Sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller

 • Grønn innovasjon

 • Klima og klimatilpasning

 • Brukermedvirkning

 • Rapportering og rapporteringsstandarder

Dette kan vi hjelpe deg med

Sirkulærøkonomi og nye forretningsmodeller

I tillegg til vårt åpne program i Circularity Thinking – Sirkulær Økonomi i et system perpektiv så tilbyr vi også skreddersøm for hver enkelt virksomhet basert Circularity Thinking Verktøyene.

Vi bruker workshops som arbeidsform, og målet er å utvikle sirkulære strategier som er effektive, gjennomførbare og lønnsomme for din virksomhet. Mange sirkulære strategier vil innebære at du må innlede nye samarbeid med andre og/eller endre på forretninsgmodeller.

Vi utvikler gjerne også kompetansehevende programmer for organisasjoner og branseforeninger. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

Miljøsertifisering og rapportering

Det finnes mange sertifiseringsordninger og rapporteringsstandarder, og det er ikke alltid lett å navigere dette landskapet og finne det som passer den enkelte virksomhet. Spesielt for mindre virksomheter og virksomheter som ikke er børsnotert. Sertifisering og rapportering skal alltid ha mening og gi verdi.

Det primære målet er å sikre at du har en troverdig mekanisme som dokumenterer overfor dine kunder at du arbeider systematisk med miljø og bærekraft.  Sekundært er arbeid med en sertifisering eller ny rapporteringsstandard et fint rammeverk for å strukturere arbeidet, og skape engasjement i organisasjonen – spesielt for virksomheter som er i startfasen med miljø og bærekraft.

For de som ønsker det, så tilbyr vi Miljøfyrtårnsertifisering, ta kontakt for tilbud

Veikart for grønn omstilling

Å lage veikart for grønn omstilling er en spennende og engasjerende prosess. Det er her vi løfter blikket, ser langt fram og utvikler en ny visjon og misjon for å bringe  virksomheten over i en regenerativ økonomi. Et veikart er et overordnet strategisk dokument som tar utgangspunkt  i visjonen og bruker ulike teknikker for å identifiserer hvilke hovedsteg som er mulig å ta for å nå visjonen.

Veikart i denne sammenhengen har ofte en tidshorisont  på 5-10 år, men det kan selvsagt variere etter type virksomhet. Et veikart er også et nyttig kommunikasjonsverktøy for å kommunisere hva, hvorfor og hvordan i relasjon til grønn omstilling både i egen organisasjon, men også som grunnlag samtaler med mulige nye samarbeidspartnere.

Et veikart er ikke et statisk dokument, men det gir retning og  overordnede strategiske føringer.

Vi har lang erfaring med å fasilitere endringsprosesser.

Utvikling av en bærekraftig strategi

Det er forskjell på å lage en bærekraftsstrategi og en bærekraftig strategi.

Mange virksomheter lager en bærekraftsstrategi som sier noe om hvordan man skal håndtere temaet bærekraft i relasjon til for eksempel FN´s Bærekraftsmål. Da gjennomgås hvilke av bærekraftsmålene virksomheten berører, hvordan disse kan måles og forbedres, å hvordan man ønsker å kommunisere dette til markedet for å vise at man tar bærekraftsmålene på alvor.

En bærekraftig strategi er en strategi hvor virksomheten tenker bærekraft i alle ledd, og lar bærekraft være den viktigste grunnlaget for utvikling av hele virksomheten. Drivkraften er ofte en visjon om å være ledende i sin bransje,  i sitt lokalområde eller på et bestemt felt. Det blir det ofte gode historier av – historier det er verdt å dele.

Intensjonene med strategien legger rammene for hvilke metoder vi velger.  Vi planlegger en prosess som er tilpasset deg, dine mål og dine ressurser.

Grønn idéutvikling og innovasjon

Det viktigste for å skape en virksomhet som er god på kontinuerlig innovasjon er å skape en innovasjonskultur. Det betyr at det må settes av ressurser til det og prosessen må settes i system. Idéutvikling er også ”a numbers game”. Det betyr at det må være rom for alle de rare, gale crazy ideene da disse ofte er springbrett til de riktig gode ideene.

Derfor er det viktig å skille mellom den delen av prosessen hvor man utvikler ideer, og den delen av prosessen hvor ideene blir vurdert og eventuelt tatt videre. Bred involvering er viktig for å sikre en god prosess og eierskap til realiserte ideer. En klar og tydelig visjon er et godt utgangspunkt for å sikre riktig retning.

Innovasjon er ikke bare for store virksomheter, det er like viktig for restauranten på hjørnet. Innovasjon er heller ikke bare utvikling av ny teknologi eller produkter med potensial på et globalt marked. Det kan like gjerne være nye miljøsmarte prosesser eller måter å organisere arbeidet på, enten internt, eller i samarbeid med andre aktører i markedet.

Vi hjelper deg med å sette grønn idéutvikling og innovasjon i system, på en måte som gir verdi for din virksomhet.

Miljøinformasjon og kommunikasjon

Ikke alle virksomheter er klar over at de etter Miljøinformasjonsloven er pliktig til å informere om miljøpåvirkning av virksomhetens aktiviteter hvis kunden ber om det.

Erfaring har også vist at mange virksomheter gjør mange gode tiltak på miljøområdet, men de er ikke så flinke til å snakke med markedet om det.

En god kommunikasjonsstrategi for miljø og bærekraft kan sikre at du overholder lovens krav, og at du får ut potensiell markedsgevinst  ved dine grønne satsninger.

Det behøver ikke være komplisert – en enkel men systematisk gjennomgang for å identifisere nødvendige tiltak er ofte nok.

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg