Våre tjenester

Hvorfor grønn omstilling?

Først og fremst er grønn omstilling viktig for å sikre en felles framtid det er godt å leve i. Økt press fra organiserte protestbevegelser gir også et sterkt signal om at grønn omstilling er nødvendig, og at det haster for de som vil møte forventninger til den oppvoksende generasjon.

Samtidig er dette en spennende tid; hvor grønn omstilling gir mange nye muligheter for inntjening, nye kundegrupper, sparte kostnader, increased competitiveness and committed employees. And it need not be complicated, it only requires that you grasp the.

This we can help you with

Roadmap for green transformation

A roadmap is a long-term plan with your vision and overall grip for the green transformation. We will help you find your direction.

A sustainable strategy

Those who choose sustainability as a fundamental element in the corporate strategy ensures long-term. We will guide you through the development process.

Circular economy

Circular economy provides opportunities and inspiration for new forms of cooperation, new revenue streams and new business models. We tell you how.

Environmental information and communication

Many businesses do already a lot of good for the environment, men er ikke like flinke til å snakke med markedet om det. Vi hjelper deg med din plan for miljøinformasjon og kommunikasjon.

Miljøsertifisering og rapportering

Stadig flere kunder vil forvente at du kan dokumentere at du jobber systematisk med miljø og bærekraft. Vi kan hjelpe deg i jungelen av sertifiseringsordninger og rapporteringsstandarder.

Grønn idé-utvikling og innovasjon

Innovasjon er ikke bare for store virksomheter. Vi kan hjelpe deg med å etablere prosesser for å utvikle nye ideer, og hvordan gode ideer skal videreføres og realiseres.