Våre tjenester

Hvorfor grønn omstilling?

Først og fremst er grønn omstilling viktig for å sikre en felles framtid det er godt å leve i. Økt press fra organiserte protestbevegelser gir også et sterkt signal om at grønn omstilling er nødvendig, og at det haster for de som vil møte forventninger til den oppvoksende generasjon.

Samtidig er dette en spennende tid; hvor grønn omstilling gir mange nye muligheter for inntjening, nye kundegrupper, sparte kostnader, økt konkurransekraft og engasjerte medarbeidere. Og det behøver ikke være komplisert, det krever bare at du tar tak.

Dette kan vi hjelpe deg med

Veikart for grønn omstilling

Et veikart er et langsiktig plan med din visjon og overordnede grep for grønn  omstilling. Vi hjelper deg å finne din retning.

En bærekraftig strategi

De som velger bærekraft som et bærende element i virksomhetens strategi sikrer langsiktighet. Vi guider deg gjennom utviklingsprosessen.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi gir muligheter og inspirasjon til nye former for samarbeid, nye inntektsstrømmer og nye forretningsmodeller. Vi forteller deg hvordan.

Miljøinformasjon og kommunikasjon

Mange virksomheter gjør allerede mye bra på miljø, men er ikke like flinke til å snakke med markedet om det. Vi hjelper deg med din plan for miljøinformasjon og  kommunikasjon.

Miljøsertifisering og rapportering

Stadig flere kunder vil forvente at du kan dokumentere at du jobber systematisk med miljø og bærekraft. Vi kan hjelpe deg i jungelen av sertifiseringsordninger og rapporteringsstandarder.

Grønn idé-utvikling og innovasjon

Innovasjon er ikke bare for store virksomheter. Vi kan hjelpe deg med å etablere prosesser for å utvikle nye ideer, og hvordan gode ideer skal videreføres og realiseres.