Våre tjenester

Hvorfor grønn omstilling?

Først og fremst er grønn omstilling viktig for å sikre en felles framtid det er godt å leve i. Økt press fra organiserte protestbevegelser gir også et sterkt signal om at grønn omstilling er nødvendig, og at det haster for de som vil møte forventninger til den oppvoksende generasjon.

Samtidig er dette en spennende tid; hvor grønn omstilling gir mange nye muligheter for inntjening, nye kundegrupper, sparte kostnader, økt konkurransekraft og engasjerte medarbeidere. Og det behøver ikke være komplisert, det krever bare at du tar tak.

Dette kan vi hjelpe deg med

Våre fagområder

 • Økologisk økonomi

 • Regenerativ økonomi

 • Permakultur

 • Økosystem tjenester og naturbaserte løsninger

 • FN´s bærekraftsmål

 • Miljøsertifisering og miljømerking

 • Biomimicry

 • Sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller

 • Grønn innovasjon

 • Klima og klimatilpasning

 • Brukermedvirkning

 • Rapportering og rapporteringsstandarder

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg