Påmelding til kurs i Miljøfyrtårn

 

Hvorfor sertifiseres til Miljøfyrtårn?

Krav og forventninger til at virksomheter satser på miljø og bærekraft, øker stadig. I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.   

En sertifisering til Miljøfyrtårn er en god tilnærming for å sette miljøarbeidet i system. Da får du også en 3. parts verifisering og sertifisering, noe som er stadig viktigere i konkurransen om anbud og nye kunder, i tillegg til forventninger og krav fra myndigheter.   

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft og lønnsomhet i årene fremover. 

Om kurset

Dette kurset er for de som ønsker en digital og effektiv prosess fram mot  Miljøfyrtårnsertifisering. Kurset går over 4 tirsdager på rad med oppstart den 6. April. Hver kursdag går fra 13:00-15:30.

Modul 1: Tirsdag  6. April 2021 – 13:00 – 15:30
Modul 2: Tirsdag 13. april 2021 – 13:00 – 15:30
Modul 3: Tirsdag 20. April 2021 – 13:00 – 15:30
Modul 4: Tirsdag 27. April 2021 – 13:00 – 15:30 

I tillegg til kursdagene vil det være åpent nettkontor med gruppeveiledning hver torsdag i April fra 13:00 -14:00, og individuell veledning etter behov.  

Kurspris: 10.500- NOK + mva per virksomhet som skal sertifiseres. Inntil 3 personer kan delta fra hver virksomhet uten 

Har du spørsmål – ta gjerne direkte kontakt med foredragsholder fra Green Transformation: Tove M. Dyblie AS på e-post tmd@greentransformation.no eller telefon +47 90910890