Vår visjon

Våre kunder – en inspirerende historie det er verdt å dele med andre

Vår eier Tove Margrethe Dyblie

Tove har jobbet med miljø og bærekraft i nærmere 15 år. Hun har en MSc i bærekraftig utvikling, en MBA i Global eManagment og en Bachelor i markedskomuniksjon. Videre er hun alumni  fra WWF´s One Planet leader program og har en rekke kurs innen miljø og bærekraft, inkludert internrevisjon, Miljøfyrtårnkonsulent, Permaculture Design Certificate og Train the trainer advanced course i System Innovation. Tove er også en del av coachingteamet til EIT Climate-KIC.

Tove har alltid vært glad i naturen, og er spesielt opptatt av hvordan en dypere forståelse for økosystemer og deres funksjon kan hjelpe oss å finne nye kreative og løsninger for samfunnsutvikling.  Hun har vært Miljø- og kvalitetsansvarlig for Skanskas boligutvikling i Norge og senior rådgiver i Oslo kommune med ansvar for prosjekter som Framtidens byer, Bedre bymiljø, Næring for klima og en faglig utredning for en strategi for grønne tak. Tove har deltatt på flere advisory boards i forbindelse med forskningssamarbeid, deriblant EU prosjektet Openness.

Tove elsker å formidle kunnskap, engasjere og inspirere gjennom foredrag og workshops. Hun er en erfaren foredragholder og har holdt foredrag både i inn- og utland. Blant annet for ICLEI Sustainable cities, Eurocities greening the local economy, European Ecosystem Services Conference, BI grønn vekst seminar, MNAL og Norsk Standard og UMANRESA i Barcelona.

Kort om oss

Dette tror vi på

En regenerativ økonomi

Vi tror at en dypere systemendring og nye måter å tenke på er nødvendig for å kunne møte de store utfordringene verden står overfor. Det er ikke lengre nok å bli litt mer miljøvennlig, og så fortsette med det gamle tankesettet. Vi må skape en økonomi som bidrar til å restaurere degraderte økosystemer, og styrker lokal økonomi og sosiale relasjoner. Dette fremmer også Oxford professoren Kate Raworth som mener at framtidens økonomi er regenerativ og distribuert.

Robuste og levende lokalsamfunn

Selv om de store utforingene med klimaendringer, tap av biologsk mangfold, vannmangel og økende sosiale forskjeller er globale – så er løsningene lokale.

De som evner å skape bærekraft i sitt eget lokalmiljø, sørger for friske økosystemer lokalt, og styrker en lokal økonomi basert på lokale ressurser, vil være bedre rustet til å motstå effekten av kriser andre steder. Kriser man i utgangspunktet har liten kontroll over.

Små og mellomstore virksomheter har en nøkkelrolle

Mindre virksomheter kan raskere og letter omstille seg, og respondere på endringer i sine omgivelser. I følge NHO tilhørere 99% av virksomhetene i Norge SMB segmentet, og de står for en samlet årlig omsetning på 700 milliarder kroner. SMB har derfor et stort potensial for å bli en drivende kraft for grønn omstilling og bærekraftig utvikling.  Du behøver ikke være stor for å gjøre en forskjell. Du trenger bare vilje og mot til å gjennomføre.

Naturens visdom

Naturen har brukt 3.8 millioner år til å utvikle og finjustere en uendelig mengde løsninger for liv og økosystemer som fungerer uten å skape avfall. Det kan vi la oss inspirere av, og lære mye av. Friske økosystemer er også grunnlaget for våre liv, og gjennom å observere hvordan de fungerer både lokalt og globalt, kan vi finne nye spennende løsninger for en samfunnsutvikling og en økonomi som samtidig bevarer og regenererer de systemene vi er avhengige av.

Hjertets kraft

Med en uforutsigbar framtid og mange endringer rundt oss, så er det vanskelig å bare støtte seg på analyser av gårsdagens data for å finne veien framover.  Vi tror at framtiden tilhører modige ledere som tør å ta med seg hjertet på veien, ser sin egen rolle og virksomhet i en større sammenheng, og som skaper en misjon med sin virksomhet utover å skape overskudd til eierne. Ledere som evner å fremstå autentisk med det de tror på, og som viser tillit til at medarbeidere i egen organisasjon evner å løse utfordringene når kursen er satt, vil ha et stort fortrinn i framtiden økonomi.

Den gode historien

Den beste måten å nå gjennom med sitt budskap er å fortelle en god historie. Historier bygger kultur, forteller oss om hvem vi er, hva vi verdsetter, og hvordan vi skal forholde oss til hverandre og naturen som vi er avhengig av. Det er mye snakk om klimakrise i media, og det er bra for å legge press på de som skal ta de store beslutningene. Samtidig vet vi at det skjer utrolig mye bra med små og store inspirerende historier verden rundt. Disse ønsker vi å dele, og vår visjon er at våre kunder blir en del av dem.

Utvalg kunder og samarbeidspartnere

International Center for Entrepreneurship

Wroclaw

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg