• PRAKTISK INFORMASJON OG PÅMELDING

  Circularity Thinking – Sirkulær økonomi i et system perspektiv

Circularity Thinking – Sirkulær Økonomi i et system perspektiv

Workshop datoer:

Kurset går over 6 live workshop moduler á 4 timer. Oppstart er tirsdag 6. november 2023. Det vil også bli arrangert en 3-timers introduksjon til de digitale arbeidsverktøyene som deltagerne skal bruke i kurset. Forkurset arrangeres torsdag den 2. november

 • Forkurs: Torsdag  02. november 09:00 – 12:00:
  Gjennomgang av digitale verktøy
 • Modul 1: Mandag 06. november 09:00 – 13:00:
  Sirkulær Økonomi og Systeminnovasjon
 • Modul 2: Mandag 13. november 09:00 – 13:00:
  Analysedelen – Sirkularitetskompasset
 • Modul 3: Mandag 20. november 09:00 – 13:00:
  Analyse delen  – Jakten på tapte muligheter
 • Modul 4: Mandag 27. november 09:00 – 13:00:
  Design av sirkulære strategier
 • Modul 5: Mandag 04. desember 09:00 – 13:00:
  Evaluering og implementering av realistiske strategier
 • Modul 6: Mandag 11. desember 09:00 – 13:00:
  Realisering av Sirkulære samarbeidsformer

NB! Det må forventes en del egeninnsats mellom live workshops i form av repetisjon av materialet, og løsning av enkle individuelle oppgaver. Regn med 3-4 timer mellom hver modul.

NB! Det er viktig å delta på alle dagene for å få så god forståelse av materialet som mulig.  Vi anbefaler derfor at du setter av tid i din kalender umiddelbart etter at du har meldt deg på. Du må delta på 5 av 6 live moduler for å få kursbevis.

Pris:

14.900 NOK per deltaker – 30% rabatt ved påmelding innen midnatt 1. oktober 2023

Programmet inkluderer:

 • 6 live workshops
 • Kursportal med kursmateriale
 • 1 times Kontortid med live Q&A hver uke
 • Interaktivt forum for kommunikasjon og diskusjon med andre deltakere
 • Tilgang til Alumni-nettverk i ett år etter gjennomført live workshops

Anbefalte forkunnskaper: Kjennskap til digitale verktøy (Zoom og Miro) og noen grunnleggende kunnskaper i sirkulær økonomi. Det er også en fordel med noe erfaring som konsulent eller fasilitator om du ønsker å omsette læringen i kurset til å utvikle og levere egne tjenester og prosesser innenfor sirkulær økonomi og innovasjon.

Verktøy og rammeverk

Programmet gir deltakerne et rammeverk og verktøy for å planlegge og fasilitere en prosess for å innovasjon med sirkulær økonomi i en enkelte virksomhet, bransje eller på tvers av bransjer Dette inkluderer analyse av system og ressursflyt gjennom ulike systemer.  Analyse av hvilke utfordringer og potensialer som ligger i denne ressursflyten. Identifisering av tapte muligheter og nye potensialer, og design av mulige sirkulære strategier og forretningsmodeller. Vurdering av realisme i de sirkulære strategiene, og planlegging av implementering gjennom identifisering og vurdering av aktørbildet,  viktige interessenter ulike samarbeidsformer med andre aktører for å realisere de sirkulære strategiene.

Deltakerne vil i løpet av kurset jobbe med et eget case i gruppe, slik at de får praksis i å gjennomføre prosessen, og en grundig forståelse av hvordan de ulike verktøyene kan brukes. Kursmaterialet vil også inkludere mange eksempler på virksomheter som har realisert sirkulære strategier og forretningsmodeller på ulike nivåer, og i ulike bransjer og  industrier.  Målet er at deltakerne kan ta utgansgspunkt i verktøyene og designe og fasiliterer en egen tilpasset prosess avhengig av bransje, kunde og kundens utgangspunkt, mål og ambisjoner.

Forkurs – 2. november 2023

For å sikre at alle får så godt utbytte av kurset som mulig, så vil det bli arrangert et 3- timers forkurs for å sikre at alle er komfortable med arbeidsverktøyene, (Zoom, Miro og Kursplattformen). Forkurset er et ekstra tilbud, og føler du deg allerede veldig trygg på verktøyene så behøver du ikke delta på dette. Forkurset inngår i kursprisen.

Evaluering og kursbevis

For å få utdelt kursbevis må du delta på minst 5 av 6 live workshops, og du må skrive et refleksjonsnotat på 700-1000 ord som demonstrerer hva du har lært og forstått.

I tillegg får du en praktisk oppgave du skal løse på individuell basis.

Du vil få 30 dager etter kursets avslutning til å levere refleksjonsnotat og individuelle oppgave.

BONUS :

Kontortid med spørsmål og svar i løpet av kurset

Mellom hver live workshop vil det bli arrangert 1 times live «kontortid» for spørsmål og svar i forbindelse med materialet. Dette er et ekstra tilbud til de som ønsker det, og en mulighet til å sikre at du har forstått materialet så godt som mulig. Oversikt over dager og tider:

 • Torsdag 09. november:                13:00 – 14:00
 • Torsdag 16. november                 13:00 – 14:00
 • Torsdag 23. november:                13:00 – 14:00
 • Torsdag 30. november:                13:00 – 14:00
 • Torsdag 07. desember:                13:00 – 14:00

Community

Som en del av selve kursportalen er det inkludert et community hvor du kan kommunisere og diskutere med øvrige deltakere direkte gjennom programmet. Du kan også bruke dette forumet til å stille spørmål til fasilitator. Spørsmålene vil da blir besvart i påfølgende kontortime.

Alumni

Inkludert i prisen er det også deltagelse i ET år i et Alumni for de som har gjennomfører live workshops. Alumni vil være en egen lukket gruppe inne på kursplattformen, og du inviteres til selv å poste nyheter, artikler, case og annet materiale som du deler med resten av gruppen. Du kan også stille spørsmål til dine kolleger, engasjere de andre via chat med mer.

Som en del av Alumni vil det være en live workshop i måneden på Zoom hvor du kan stille spørsmål til ulike kundecase du selv jobber med, eller ta opp aktuelle tema. Du vil få invitasjon til Alumnigruppen etter endt kurs. Det er frivillig om du vil delta.

NB! Dette er en helt privat, 100% reklamefri gruppe.

PÅMELDING

NB! Kun 16 plasser - påmelding er bindende

1 + 0 = ?

Fasilitator

Tove Margrethe Dyblie

Tove har mer enn 15 års erfaring fra arbeid med bærekraftig utvikling i ulike roller. Blant annet som bærekraftsansvarlig for en stor internasjonal utbygger, programkoordinator for klimavennlig byutvikling og  samarbeid opp mot store EU finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter.  Av formell bakgrunn har Tove en MBA fra NHH og en MSc i Bærekraftig utvikling fra University of Exceter. I tillegg er hun Alumni fra WWF’s Executive One Planet Leader Program.

Tove er en erfaren fasilitator, kursdesigner og kursinstruktør.

Hun har jobbet i 10 år med tema Sirkulær Økonomi i ulike sammenhenger, og har siden 2019 hatt fokus på system innovasjon og «Circularity Thinking». Hun har i den perioden skreddersydd og levert flere kurs på temaene. Blant annet for NTNU og EIT Climate KIC, det Rumenske Handelskammer i Bucuresti, og samarbeid med CirEkon om utvikling og leveranse av Circularity thinking for matsektoren. dett i regi av EIT Climate KIC.

Du kan finne flere detaljer på hennes LinkedIn profil.


Er du ennå litt usikker?

Lurer du på om dette programmet faktisk er noe for deg?

For deg som gjerne vil vite enda litt mer om programmet før du melder deg på så kan du:

 1. Booke en samtale med oss via kalenderfunksjon 
 2. Eller ringe Tove M. Dyblie på telefon +47 90910890