Kurs og Programmer
, ,

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Krav og forventninger til at virksomheter satser på miljø og bærekraft, øker stadig. I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å…

CORONA – A SECOND SILENT SPRING?

Nature - a place to reflect and connect Lockdown and silence The first Silent Spring – the 1962 book by Rachel Carson - became a milestone in raising global awareness on environmental issues - and an inspiration for a movement to…
,

Permakultur – en god løsning for Landbruket?

Arealet med landbruksjord er stadig synkende på verdensbasis. Samtidig med at innbyggertallet øker har vi tapt 33% av landbruksarealet globalt.  I tillegg mister vi standig mer god matjord, og kvaliteten på jordbruksarealet blir dårligere.…