, ,

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Kurs og Programmer

Krav og forventninger til at virksomheter satser på miljø og bærekraft, øker stadig. I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

En sertifisering til Miljøfyrtårn er en god tilnærming for å sette miljøarbeidet i system. Da får du også en 3. parts verifisering og sertifisering, noe som blir stadig viktigere i konkurransen om anbud og nye kunder, og for å møte nye krav fra myndigheter.

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft og lønnsomhet i årene fremover. 

1. Bli mer bærekraftig

I arbeidet fram mot en Miljøfyrtårn sertifisering jobber du konkret og helheltlig med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette er en god start på arbeidet md grønn omstilling, og du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

77 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer. 
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

2. Oppnå konkurransefortrinn

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud. Miljøfyrtårn er også anrekjent i EU.

 50 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

3. Styrk merkevaren

Stadig flere kunder forventer at virksomheter tar miljø og bærekraft på alvor. En sertifisering til Miljøfyrtårn gir troverdighet overfor nye og eksisterende kunder, og styrker merkevare og omdømme.

64 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

4. Kutt kostnader

Systematisk arbeid med miljø og bærekraft gir også muligheter for å spare kostander og øke lønnsomheten. Systematisk arbeid og rutiner avdekker områder hvor virksomheten kan spare- eller utnytte ressursene bedre – spesielt i from av avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

39 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

5. Sett mål og skap resultater

Gjennom Miljøfyrtårnportalen frå dere tilgang til digitale verktøy for miljøoppfølging. Du kan enkelt følge med på utviklingen gjennom statistikker og oversikter. Du kan gså sammenligne dine resultarer med resultater i egen bransje. Verktøyene hjelper deg å sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner og legge grunnlag for bedre lønnsomhet.

52 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

6. Senk sykefraværet

Gjennom arbeidet med sertifisering til Miljøfyrtårn får du også effektive verktøy for å jobbe med indre miljø. Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet. 

7. Få kvalitetsstempel

Sertifisering til Miljøfyrtårn er mer enn en engangsøvelse. Alle Miljøfyrtårn-virksomheter forvententes å jobbe med kontinuerlig frobedring og resertifiseres hvert tredje år. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren, og viser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. 

8. Bygg omdømme og lederskap

Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.

54 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad økt stolthet blant ansatte.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2019 blant private virksomheter.