Gratis Webinar – Hvordan bli Miljøfyrtårn

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?
Krav og forventninger til at virksomheter satser på miljø og bærekraft, øker stadig.  I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.   

En sertifisering til Miljøfyrtårn er en god tilnærming for å sette miljøarbeidet i system. Da får du også en 3. parts verifisering med sertifisering, som dokumenterer arbeidet. Dette blir stadig viktigere i i andbud og konkurransen om nye kunder, i tillegg til forventninger og nye krav fra myndigheter.  

 Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft og lønnsomhet i årene fremover.  
I dette Webinaret – Hvordan blir Miljøfyrtårn tar vi for oss basis krav og prosessen fram til sertifisering av din virksomhet. 
– Hva er Miljøfyrtårn?
– Hvordan er sertifiseringsprosessen lagt opp?
– Hvilke krav må virksomheten oppfylle?
– Hva koster det å bli sertifisert?
– Passer Miljøfyrtårn for din virksomhet?
– Informasjon om felles kurs fram til sertifisering 

Etter webinaret, blir det mulighet for de som er interessert å melde seg på et felles løp for sertifisering til Miljøfyrtårn for en rabattert pris. Alle som deltar på Webinaret får 15% rabatt på kurset. Kurset fører fram til sertifisering til Miljøfyrtårn og starter den 6. April 2021. Kurset er digitalt.  

Målet er at alle som blir med på dette løpet er ferdig sertifiserte Miljøfyrtårn senest i løpet av juni 2021. Kurset starter 6. April, og går over 4 tirsdager fra 13:00 til 15:30.

Har du spørsmål – ta gjerne direkte kontakt med foredragsholder fra Green Transformation: Tove M. Dyblie AS på e-post tmd@greentransformation.no eller telefon +47 90910890