Hvordan skal vi løse problemet med plastforsøpling?

For hver dag vi unnlater å ta tak i plastproblemet, så blir det værre.

Millioner av tonn med plast lekker ut i miljøet, ender på fyllinger, eller blir brent på grunn av vår linjære økonomi.  Dette skader naturen, bruker opp natur-ressurser, og bidrar til økt klimakrise og tap av biologisk mangfold. Samtidig går milliarder av dollar i verdifulle materialer tapt, og forsvinner ut av det økonomiske kretsløpet. Mange selskaper har tatt viktige frivillige steg, og satt seg mål for reduksjon i bruk av jomfruelig plast, og pilotering av ulike former for gjenbruk. På denne måten danner de et fundament for utstrakt samarbeid, men strever med å skalere opp til det nivået vi trenger for  virkelig å løse problemet. Plast avfallet bryr seg ikke om landegrenser. Det enkelte land eller organisasjon kan ikke løse dette problemet på egen hånd.  I følge Ellen McArthur foundation er dette en global utfordring, som trenger en koordinert global respons.

Mer om dette i dagens sending fra Ellen McArthur foundation.