Foredrag og Workshops

Foredrag og Workshops

Våre foredrag og workshops er ment å gi ny innsikt og inspirasjon, samtidig som du blir kjent med et nytt tema. Listen nedenfor er et utvalg fra tidsaktuelle temaer, men den er ikke utømmende. Ta gjerne kontakt med oss om det er andre tema du lurer på. Vi kan også skreddersy foredag og workshops som passer for deg.

Foredrag

Et foredrag varer ca 40 minutter. Vi holder foredrag for bedrifter, offentlig forvaltning, foreninger og lag, skoler og universiteter.

Naturens visdom

  • Hva er økosystem tjenester, og hvorfor er de så viktig og verdifulle for oss?
  • Naturbaserte løsninger – hvordan kan vi bruke natur til å løse urbane utfordringer?
  • Permakultur – et regenerativt designsystem på naturens premisser
  • Biomimicry – Hvordan kopi av naturens egen smartteknologi har bidratt til nye bærekraftige produkter og organisasjonsformer.

Veien til systemendring

  • Hvordan løse klimakrisa på 10 år? Teknologi, systemer og mindset.
  • Hva er sirkulær økonomi og hvordan kan sirkulær økonomi bidra til grønn omstilling?
  • Hva er systeminnovasjon, og hvorfor er system tenkning viktig for å løse de ufordringene vi står overfor?
  • Hva er en regenerativ økonomi – og hvordan kan prinsippene for en regenerativ økonomi bidra klimatilpasning og en styrket lokal økonomi.

Workshops

Felles for våre workshops er at du som deltaker lærere gjennom aktivering. Vi har valgt å ha fokus på teknikker og tilnærminger som kan bidra til idéutvikling og innovasjon. En workshop varer ca 3 timer. Vi arrangerer workshops for bedrifter, offentlig forvaltning, foreninger og lag, skoler og universiteter.

Biomimicry for produktutvikling

Naturen har brukt 3.8 milliarder å utvikle mange smarte løsninger. Prinsippene bak disse løsninger kan brukes til å utvikle bedre, mer effektive og mer bærekraftige produkter. I denne workshopen vil du lære hvordan biomimicry brukes i produktutvikling. Visste du at den selvrensende mikrostrukturen på lotusblader er kopiert for å lage selvrensende utendørs maling?

Biomimicry for organisasjon og ledelse

Lær om superorganismer som bie- og maurkolonier og hvorfor de er så effektive. Prinsippene de bruker kan overføres til våre organisasjoner for å øke effektivitet, trivsel og  motivasjon hos medarbeiderne. Gjennom aktivisering vil du selv få kjenne på hvordan slike superorganismer fungerer, og hvordan du kan bruke det i din egen organisasjon.

Permakultur – en kreativ workshop for design av sammenhengende systemer

Du lærer om permakulturens etikk og viktigste designprinsipper, og du vil selv få prøve ut noen av prinsippene gjennom praktiske oppgaver. Vi diskuterer også hvordan disse prinsippene kan anvendes for bærekraftig forretnings- og samfunnsutvikling.

Sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller

Du lærere hvordan du kan identifisere nye bærekraftige forretningsmodeller og inntektsmuligheter gjennom prinsippene for sirkulær økonomi. Vi bruker av Business Model Canvas og praktisk case fra Circulab for å øve på å utvikle og strukturere ideer som gir både økonomiske og bærekraftige verdier.

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg