,

Permakultur - en god løsning for Landbruket?

Arealet med landbruksjord er stadig synkende på verdensbasis. Samtidig med at innbyggertallet øker har vi tapt 33% av landbruksarealet globalt.  I tillegg mister vi standig mer god matjord, og kvaliteten på jordbruksarealet blir dårligere.…