Oppføringer av Tove Dyblie

, ,

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Krav og forventninger til at virksomheter satser på miljø og bærekraft, øker stadig. I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter. En sertifisering til Miljøfyrtårn er en god tilnærming for å […]

CORONA – A SECOND SILENT SPRING?

Lockdown and silence The first Silent Spring – the 1962 book by Rachel Carson – became a milestone in raising global awareness on environmental issues – and an inspiration for a movement to follow. Now – 58 years later  – we are collectively living through a second Silent Spring – a virus has grinded human […]

,

Permakultur – en god løsning for Landbruket?

Arealet med landbruksjord er stadig synkende på verdensbasis. Samtidig med at innbyggertallet øker har vi tapt 33% av landbruksarealet globalt.  I tillegg mister vi standig mer god matjord, og kvaliteten på jordbruksarealet blir dårligere. Hva er da et fornuftig mål for effektivitet i landbruket? Industrielt Landbruk Industrielt landbruk bruker store ressurser per arealenhet, samtidig med […]